شرکت رایانه فاخر بروجرد

شرکت رایانه فاخر بروجرد در خرداد 1391 به صورت مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها به شماره 3026 و شناسه ملی 14003462330 به ثبت رسید. محور اصلی فعالیت های شرکت فاخر به شرح زیر میباشد:

طراحی، نصب و پیاده سازی انواع سیستم های رایانه ای تحت وب، ویندوز، برنامه نویسی و ایجاد برنامه ها و سایت های اداری، تجاری، آموزشی.
مطابق با آخرین تغییرات، آقای مسعود چگنی به سمت مدیر عامل و آقای عرفان کسایی به سمت رییس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراقی که برای شرکت فاخر ایجاد مسئولیت نماید؛ از قبیل قرارداد ها، موارد پشتیبانی و تعهد نامه ها تنها با امضای مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. برای مشاهده آگهی تاسیس شرکت رایانه فاخر، میتوانید از این لینک استفاده کنید. این شرکت هیچگونه شعبه ای نداشته و دفتر اصلی آن در بروجرد، خیابان آیت الله کاشانی جنوبی، پاساژ مرکزی طبقه دوم میباشد. تمامی آدرس ها و شماره تماس ها در پایین سایت ذکر شده است